Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

DATES I TERMINIS

Publicació de la convocatòria:

21 de setembre de 2017

ORDRE ARP/141/2018

RESOLUCIÓ

Termini de presentació de sol·licituds

 17 d’octubre de 2018

Resolució

6 mesos a comptar des de la data en què finalita el termini de presentació de sol·licituds.

Desenvolupament de la inversió

Després de la visita de no inici d’obres

 

Justificació d’inversió iniciada/licitades

 

30 de novembre de 2019

Certificació

30 de juny de 2020

Compliment dels compromisos

Durant cinc anys següents a partir de la data de l’últim pagament

 

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat