Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

DOCUMENTACIÓ PER A SOLICITAR LES AJUDES LEADER 

Publicació de la convocatòria:

ORDRE ARP / 141 / 2018

Termini de presentació de sol·licituds

17 d'octubre de 2018

Resolució

6 mesos a comptar des de la data en què finalita el termini de presentació de sol·licituds.

Desenvolupament de la inversió

No es pot iniciar les obres fins després de la visita de no inici d’obres

 

BASES REGULADORES DE L'AJUT


 

Bases reguladores de la convocatòria 2018       Modificació convocatòria 2018

Resolució convocatòria 2018

  Resum de l'ordre
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR


SOL·LICITUD


MODEL DE SOL·LICITUD A OMPLIR PER PERSONES JURÍDIQUES, PERSONES FÍSIQUES,  CB i ENTITATS PÚBLIQUES

http://seu.gencat.cat

La sol·licitud s' ha de presentar de forma telemàtica a traves del link superior.

IMPORTANT:

PERSONES JURÍDIQUES, PERSONES FÍSIQUES,  CB i ENTITATS PÚBLIQUES: Les sol·licituds per a participar en la convocatòria d'aquests ajuts s'hauran de presentar obligatòriament per mitjans telemàtics a travès de la pàgina http://seu.gencat.cat.


MODEL DE SOL·LICITUD A OMPLIR PER PERSONES  FÍSIQUES SENSE SIGNATURA ELECTRONICA

En el cas de les PERSONES FISIQUES SENSE SIGNATURA ELECTRÒNICA, podràn presentar la sol·licitud amb el model penjat en aquesta plana web.

Sol.licitud Leader (Aquest document contè Macros, per a poder treballar correctament s'ha d'acceptar el seu ús) AQUEST MODEL NOMES POT SER EMPRAT PER A PERSONES FISIQUES SENSE SIGNATURA ELECTRÒNICA


Memòria Puntuable Leader 2018 PRIVATS

Memòria Puntuable Leader 2018 PÚBLICS


PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA LEADER


Autorització membres CB o SCP


Certificat fons de financament

 
 

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat