Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

DOCUMENTACIÓ PER A SOLICITAR LES AJUDES LEADER 

Publicació de la convocatòria:

21 de setembre de 2017

Termini de presentació de sol·licituds

30 de novembre de 2017

Resolució

6 mesos a comptar des de la data en què finalita el termini de presentació de sol·licituds.

Desenvolupament de la inversió

No es pot iniciar les obres fins després de la visita de no inici d’obres

 

BASES REGULADORES DE L'AJUT


Bases reguladores de la convocatòria 2017        Resolució convocatòria 2017

ORDRE ARP/302/2016        Resum de l'ordre
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR


SOL·LICITUD

Sol.licitud Leader (Aquest document contè Macros, per a poder treballar correctament s'ha d'acceptar el seu ús)

IMPORTANT:

PERSONES JURÍDIQUES, PERSONES FÍSIQUES,  CB i ENTITATS PÚBLIQUES: Les sol·licituds per a participar en la convocatòria d'aquests ajuts s'hauran de presentar obligatòriament per mitjans telemàtics a travès de la pàgina http://seu.gencat.cat.

En el cas de les PERSONES FISIQUES SENSE SIGNATURA ELECTRÒNICA, podràn presentar la sol·licitud amb el model penjat en aquesta plana web.


Memòria Puntuable Leader 2017 PRIVATS

Memòria Puntuable Leader 2017 PÚBLICS


PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA LEADER


Acord pres pels membres 2017

Autorització membres CB o SCP


Certificat fons de financament

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR


 2a FASE DE SOL·LICITUD

 


Declaració responsable PIME

Acord pres pels membres 2017

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat