Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

DESPESES SUBVENCIONABLES AMB LIMITACIONS

a)    Els hononiraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per la redacció de projectes d’execució d’obra, seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada d’obra civil.

b)    Com a excepció a l’apartat 8.1.a), els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no-inici d’obres.

c)    Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, en tot cas seran complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

d)    Els programes informàtics (programari), en tot cas seran complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

e)    El disseny i la programació de webs seran subvencionables amb un màxim de 10.000,00 euros d’inversió per projecte. Aquestes webs han de ser adequades per a la venda en línia. Sols és subvencionable una pàgina web per beneficiari i durant les 5 darreres convocatòries.
 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat