Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

QUE SUPOSA EL LEADER A CATALUNYA?


A Catalunya actualment hi ha 11 Grups d’Acció Local (GAL) entre els quals hi figura l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, la qual va signar el conveni per a gestionar aquest nou període amb el Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació (DARP)  el dia 18 de Setembre de 2015.

Al llarg del període 2014-2020 es destinaran per aquesta iniciativa comunitària, a nivell del territori català, un total de 46.000.000,00€, dels quals 26.220.000,00€ seran finançats Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació (DARP)  i 19.780.000,00€ pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat