Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

LEADER A LA CATALUNYA CENTRAL.

En el territori que abasta l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central es preveu que es repartiran un total de 4.051.650,66€, durant el període 2014-2020. Aquests fons seran finançats en 2.309.440,88€ pel Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació (DARP) i 1.742.209,78€ pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Al llarg del període 2014-2020, és preveu una dotació pressupostària per a destinar als beneficiàris de:

Any de Convocatòria

 

Dotació de l'any

 

2015

                675.275,11 €

2016

                675.275,11 €

2017

                675.275,11 €

2018

                675.275,11 €

2019

                675.275,11 €

2020

                675.275,11 €

Total període 2014-2020

          4.051.650,66 €

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat