Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

QUI POT SER BENEFICIARI LEADER?

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

-  De naturalesa privada: Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en:

·      Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000,00 euros).

·         Empreses no agroalimentàries.

 -  De naturalesa pública: Ajuntaments, consells comarcals, Entitats Municipals Descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%), que realitzin inversions en:

·         Recuperació del patrimoni cultural i natural

·         Infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic

·         Infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació. 

   

PRIVATS (màx. 40% d'ajut)

PÚBLICS (màx. 80% d'ajut)

 
   

1

2

3

4

5

 
   

TIPUS D'AJUT

 
 

BENEFICIARIS

Agroalimentari

No agroalimentari

Recuperació del patrimoni cultural i natural

Infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic

Infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació

 
 

ànim de lucre

Persones físiques

x

x

 

 

 

 

Microempresa

x

x

 

 

 

 

Petita empresa

x

x

 

 

 

 

Mitjana empresa

x

x

 

 

 

 

sense ànim de lucre

Cooperativa

x

x

 

 

 

 

Associació

x

x

 

 

 

 

Fundació

x

x

 

 

 

 

Associació Participada en >25% per ens públics

 

 

x

x

x

 

Fundació Participada en >25% per ens públics

 

 

x

x

x

 

Consorci

 

 

x

x

x

 

Ajuntament

 

 

x

x

x

 

Consell Comarcal

 

 

x

x

x

 

EMD

 

 

x

x

x

 

 

Inversions > 12.000 €

Inversions > 40.000 €

 
  Font: DEPARTAMENT D'AGRICULTURA RAMADERIA PERSCA I ALIMENTACIÓ
 

Queden excloses de ser persones beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que  reuneixin els requisits i les condicions per participar en les convocatòries d'ajuts associats al Contracte global  d'explotació.

 

CRITERIS PER DEFINIR GRANDÀRIA DE L'EMPRESA

Tipus d’empresa

Nº Treballadors

Volum anual de negoci

Balanç general anual

Microempresa

de 0 a 9

< 2 milions €

< 2 milions €

Petita empresa

de 10 a 49

< 10 milions €

< 10 milions €

Mitjana empresa

de 50 a 249

< 50 milions €

< 43 milions €

 

 

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat