Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Política de Protecció de dades

1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, d’ara endavant l’Associació, informa a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per l’Associació i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web, seran recaptades per l’Associació amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis de gestió del programa Leader.

3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’Associació, són veritables i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

4. Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis.

5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la L.O.P.D. i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central amb domicili a Plaça Sant Josep s/n de la Colònia cal Pons CP 08692 Puig-reig (Barcelona) indicant la referència “Protecció de Dades”.

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat