Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 

LLISTA D’ASPIRANTS A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DEL PROGRAMA LEADER A L’ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

Es convoquen als aspirants a realitzar la fase 2 (entrevista) el proper dilluns 8 d’octubre del 2018 a la seu de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, ubicada a la Colònia Pons, de la plaça Sant Josep s/n, Edifici del Convent del municipi de Puig-reig. Repartit de la següent manera:

  •   46751944M a les 9:30h
  •   39360168S a les 10:00h
  •   46757910Z a les 10:30h
  •   77734585J a les 11:00h
  •   39352295P a les 11:30h
  •    47172618D a les 12:00h

Un cop valorada aquesta fase, es publicaran les puntuacions definitives obtingudes.

 

 Puig-reig, 2 d’octubre del 2018

 

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat