Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 

LLISTA D’ASPIRANTS A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DEL PROGRAMA LEADER A L’ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

D’acord amb les bases publicades es procedeix a publicar la llista d’aspirants admesos per continuar amb el procés de selecció per una plaça de tècnic/a:     

  •     46751944M
  •    39360168S
  •     46757910Z
  •     77734585J
  •    39352295P
  •   47172618D

Es procedirà a valorar la documentació aportada segons els criteris establerts a la fase 1 de l’apartat 6: procés selectiu, i es citarà els candidats que l’hagin superat, durant la setmana que ve per realitzar la fase 2: l’entrevista.

Puig-reig, 1 d’octubre de 2018

 

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat