Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 

LLISTA D’ASPIRANTS A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DEL PROGRAMA LEADER A L’ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

Es convoquen als aspirants a realitzar la fase 2 (entrevista) el proper dimarts 26 de novembre a la seu de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, ubicada a la Colònia Pons, de la plaça Sant Josep s/n, Edifici del Convent del municipi de Puig-reig. Repartit de la següent manera:

 o   L.D.F  ...090-P a les 10.00h

o   M.R.T ...517-V a les 10:30h

o   M.M.F ...762-R a les 11:00h

o   R.S.C ...216-V a les 11:30h

o   S.L.S. ...256-M a les 12:00h

Un cop valorada aquesta fase, es publicaran les puntuacions definitives obtingudes.

Puig-reig, 14 de novembre de 2019

 

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat