Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 

LLISTA PUNTUACIONS FINALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DEL PROGRAMA LEADER A L’ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

A Berga, sent les 13:00h del dia 26 de novembre del 2019, es reuneixen a l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya els membres del tribunal qualificador del procés de selecció per a constituir una plaça de tècnic/a.

D’acord amb les bases es procedeix a valorar les entrevistes i  es fa pública la llista amb puntuacions finals.

 

Identificador

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

ENTREVISTA

TOTAL

S.L.S......256-M

8,25

14,00

22,25

M.M.F....762-R

8,00

12,50

20,50

M.R.T.....517-V

8

6,5

14,5

R.S.C......216-V

8,45

7,5

15,95

L.D.F......090-P

8,8

3,5

12,30

 

Berga, 11 de desembre de 2019

 

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat