Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 

El projecte EnFoCC té com a objectiu catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa.

Projecte a on participen tots els grups i sembla que aquesta convocatòria s’hi afegiran 3 grups més espanyols i un de francès.

Les accions que es volen desenvolupar durant aquesta anualitat són les següents:


Com  a objectius específics que s’han portat a terme en anteriors convocatòries:

1. Incorporació de la comptabilitat energètica a municipis de GALs interessats.
2. Diagnosis a equipaments públics.
3. Transferència i actualització del Pla Estratègic de la Biomassa del Ripollès als diferents territoris.
4. Adquisició de 20 plafons del cicle de la biomassa.
5. Dues jornades tècniques formatives
6. Jornada cloenda de projecte
7. Transferència de materials del territori coordinador a la resta de grups GAL
8. Cursos formatiu ofert pel Centre de Formació Forestal Especialitzat de Montesquiu


  Accedeix a la venda d’emissions de CO²

  Accedeix a l'enquesta de la petjada de carboni

 

Per més informació:  http://www.ripollesgesbisaura.org/qui-gestiona/energia-i-forest/

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat