Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 

PROGRAMA PER AL RETORN I LA INSERCIÓ LABORAL DE JOVES AL MEDI RURAL

  

 


La finalitat del projecte ODISSEU és fomentar el retorn i la inserció laboral de joves al medi rural, tot creant un programa que faciliti aquest retorn i que promogui el seu compromís social amb el territori.

El programa està impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural i per la Direcció General de Joventut, a partir d’una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), amb la col•laboració dels 13 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut.

Un aspecte clau per tal d’afavorir el retorn d’aquests joves és la implicació de tots els agents del territori que puguin tenir una influència en aquesta transició: centres educatius, empreses, associacions, administració pública, i els propis joves. Per aquesta raó, ODISSEU es desplega a nivell territorial a partir de Taules de Concertació, uns grups de treball formats pels tècnics/ques Leader i els agents de joventut, que conjuntament dissenyen les accions que cal desenvolupar per  promoure el retorn dels joves.

UN ASPECTE CLAU PER TAL D'AFAVORIR EL RETORN D'AQUESTS JOVES ÉS LA IMPLICACIÓ DE TOTS ELS AGENTS DEL TERRITORI

Com a objectius més específics del projecte hi ha:


1. Prevenir i frenar l’èxode de joves rurals cap al medi urbà o periurbà i fomentar el retorn del capital humà format als territoris rurals.
2. Afavorir i promoure el compromís social de la joventut amb el seu territori rural i promoure la seva integració professional al territori.
3. Fomentar i acompanyar la inserció laboral.
4. Impulsar la creació d’empreses per part dels propis joves per contribuir així al desenvolupament de les zones rurals.
5. Sensibilitzar al teixit empresarial sobre el valor afegit que suposa “el coneixement” i “el talent” de la joventut per a les seves empreses.
6. Sensibilitzar a la joventut, a la població en general, i als agents locals, sobre els efectes i impactes de la migració juvenil en el desenvolupament de les zones rurals.
7. Generar espais de debat i anàlisi entre els agents i institucions que intervenen en polítiques i programes d’ocupació i joventut.
8. Als territoris LEADER, s’han treballat actuacions orientades a afavorir el contacte entre joves i empreses; a realitzar jornades de foment a l’emprenedoria, l’ocupació  i a l’arrelament al medi rural; treballar la difusió del projecte ODISSEU tot participant en diferents actes i jornades.

Per més informació:
http://www.desenvolupamentrural.cat/mes_iniciatives/odisseu-programa-per-al-retorn-i-la-insercio-laboral-dels-i-les-joves-al-medi-rural

http://www.odisseujove.cat/

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat