Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 

QUEDA’T A LA CATALUNYA CENTRAL

 

 

A finals del mes de gener de 2019 el DARP va aprovar l’execució del projecte estratègic sol·licitat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

Enguany es va presentar el projecte “Queda’t a la Catalunya Central”, que té per objectiu arrelar les persones nouvingudes al territori, alhora que es treballa contra es despoblament als territoris rurals de Catalunya.

El projecte es basa en la convocatòria d’uns ajuts que subvencionen les empreses per a la contractació de persones nouvingudes en situació regular o regularitzable que prèviament han estat seleccionades pels tècnics dels serveis d’immigració, i de formació i ocupació, oferint formació complementària i la creació de perfils professionals,  i amb l’assessorament dels serveis jurídics per tal de facilitar l’acompanyament de les empreses en aquest procés.

La convocatòria pretén subvencionar un total de 7 llocs de treball arreu del territori Leader de la Catalunya Central amb una dotació pressupostària total de 15.000€ que es repartiran equitativament entre les empreses que contractin una persona immigrada a jornada complerta durant un mínim de 6 mesos.

Es disposa també d’una persona de suport que farà l’acompanyament de les persones contractades en la seva integració a l’empresa, a banda del seguiment que es farà per part dels agents del territori, i en especial des de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

En data de 16 de maig de 2019 les bases i la convocatòria del projecte van ser aprovades per la Junta de l’Associació.

 

BASES DE PARTICIPACIÓ (CAT)

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ (ES)

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat