Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 

 QUEDA’T A LA CATALUNYA CENTRAL 2020

A finals d'estiu de 2019 el DARP va aprovar l’execució del projecte estratègic sol·licitat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central per a 2020.

El projecte “Queda’t a la Catalunya Central 2020” vol ser una continuitat de les accions executades durant el 2019, que té per objectiu arrelar les persones nouvingudes extracomunitàries al territori, alhora que es treballa contra el despoblament als territoris rurals de Catalunya.

El projecte es basa en la convocatòria d’uns ajuts que subvencionen les empreses per a la contractació de persones nouvingudes en situació regular o regularitzable que prèviament han estat seleccionades pels tècnics dels serveis d’immigració, i de formació i ocupació, oferint formació complementària i la creació de perfils professionals,  i amb l’assessorament dels serveis jurídics per tal de facilitar l’acompanyament de les empreses en aquest procés.

La convocatòria pretén subvencionar diversos llocs de treball arreu del territori Leader de la Catalunya Central amb una dotació pressupostària total de 15.000€ que es repartiran equitativament entre les empreses que contractin una persona immigrada extracomunitària com a mínim a mitja jornada durant 3 mesos.

Es disposa també d’una persona de suport que farà l’acompanyament de les persones contractades en la seva integració a l’empresa, a banda del seguiment que es farà per part dels agents del territori, i en especial des de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

La convocatòria ha estat publicada al BOP de Barcelona el dia 20 de desembre de 2019, i les sol·licituds es podran tramitar a partir del dia 2 de gener i fins al 31 de març de 2020. Es poden consultar les bases aquí:

  BASES DE PARTICIPACIÓ (CAT) -    BASES DE PARTICIPACIÓ (ES)


 CONVOCATÒRIA 2020: [Publicació 20/12/2019]

   CONVOCATÒRIA (CAT) -    CONVOCATÒRIA (ES) 


 SOL·LICITUD D' AJUT: [Termini de presentació 31/03/2020]

  Sol·licitud QCC 2020  (Per omplir correctament el document, s'ha de descàrregar el document)


  Tramesa de la sol·licitud         


Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:

Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF i signeu digitalment la sol·licitud.

Pas 2. Una vegada completat el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari a través de instància genèrica que trobareu a http://www.catcentral.cat/pages/ca/seu-electronica.php

Pas 3. Premeu el botó emplenar sol·licitud.

Pas 4. Ompliu la instància i adjunteu aquesta sol·licitud i els documents requerits en la mateixa.

Pas 5. Premeu el botó “Continua” d’aquesta forma s’enviarà la documentació

Pas 6. Un cop presentada la instància es generarà un document d’acús de rebuda. Es important que deseu el document per a la tramitació de l’ajut.


 

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat