Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 

QUEDA’T A LA CATALUNYA CENTRAL

A finals del mes de gener de 2019 el DARP va aprovar l’execució del projecte estratègic sol·licitat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

Enguany es va presentar el projecte “Queda’t a la Catalunya Central”, que té per objectiu arrelar les persones nouvingudes al territori, alhora que es treballa contra es despoblament als territoris rurals de Catalunya.

El projecte es basa en la convocatòria d’uns ajuts que subvencionen les empreses per a la contractació de persones nouvingudes en situació regular o regularitzable que prèviament han estat seleccionades pels tècnics dels serveis d’immigració, i de formació i ocupació, oferint formació complementària i la creació de perfils professionals,  i amb l’assessorament dels serveis jurídics per tal de facilitar l’acompanyament de les empreses en aquest procés.

La convocatòria pretén subvencionar un total de 7 llocs de treball arreu del territori Leader de la Catalunya Central amb una dotació pressupostària total de 15.000€ que es repartiran equitativament entre les empreses que contractin una persona immigrada a jornada complerta durant un mínim de 6 mesos.

Es disposa també d’una persona de suport que farà l’acompanyament de les persones contractades en la seva integració a l’empresa, a banda del seguiment que es farà per part dels agents del territori, i en especial des de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

En data de 16 de maig de 2019 les bases i la convocatòria del projecte van ser aprovades per la Junta de l’Associació.


   BASES DE PARTICIPACIÓ (CAT) -    BASES DE PARTICIPACIÓ (ES)

MODIFICACIÓ DE LES BASES (01/08/2019)

  BASES DE PARTICIPACIÓ (CAT)  BASES DE PARTICIPACIÓ (ES)


CONVOCATÒRIA 2019: [Publicació 02/07/2019]

Convocatòria participació al projecte

Modificació de la Convocatòria participació al projecte


SOL·LICITUD D' AJUT: [Termini de presentació 18/09/2019]

Sol·licitud QCC 2019  (Per omplir correctament el document, s'ha de descàrregar el document)


 Tramesa de la sol·licitud         


Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:

Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF i signeu digitalment la sol·licitud.

Pas 2. Una vegada completat el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari a través de instància genèrica que trobareu a http://www.catcentral.cat/pages/ca/seu-electronica.php

Pas 3. Premeu el botó emplenar sol·licitud.

Pas 4. Ompliu la instància i adjunteu aquesta sol·licitud i els documents requerits en la mateixa.

Pas 5. Premeu el botó “Continua” d’aquesta forma s’enviarà la documentació

Pas 6. Un cop presentada la instància es generarà un document d’acús de rebuda. Es important que deseu el document per a la tramitació de l’ajut.


Recordeu que la vostra sol·licitud només serà vàlida si heu realitzat l’annexió d’aquest document i l’heu tramés amb signatura electrònica, moment en el qual es produirà el corresponent assentament de registre electrònic. 


  RESOLUCIONS QCC 2019


 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat