Període 2014-2020

Dotació pressupostària període 2014-2020

En el territori que abasta l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central es preveu que es repartiran un total de 4.051.650,66€, durant el període 2014-2020. Aquests fons seran finançats en 2.309.440,88€ pel Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació (DARP) i 1.742.209,78€ pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Al llarg del període 2014-2020, és preveu una dotació pressupostària per a destinar als beneficiàris de:

Any de Convocatòria Dotació de l’any
2015 675.275,11 €
2016 675.275,11 €
2017 675.275,11 €
2018 675.275,11 €
2019 675.275,11 €
2020 675.275,11 €
Total període 2014-2020 4.051.650,66 €