Productes agroalimentaris del territori

Gustum és un projecte de cooperació interterritorial impulsat per 10 Grups d’Acció Local espanyols (Lleida, Illes Balears i el País Basc) que té com a objectiu fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori i de  la seva sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç.

ELS objectius específics SÓN ELS SEGÜENTS:

  1. Identificar els productors i els productes locals. Detectar les seves necessitats.
  2. Afavorir el treball en xarxa i l’associacionisme en el sector.
  3. Facilitar eines als elaboradors i productors per promocionar i comercialitzar el seu producte.
  4. Sensibilitzar i donar valor als productes locals de qualitat i artesans i identificar-los no només com a productes de qualitat organolèptica i nutricional sinó també com un símbol de cultura i identitat del territori.
  5. Vincular el sector agroalimentari amb la restauració, el comerç i les rutes turístiques de la zona amb l’objectiu final d’induir un desenvolupament rural integrat.
  6. Incrementar el creixement econòmic de les activitats agroalimentàries, donar suport als emprenedors en el seu impuls inicial i facilitar la creació de noves accions empresarials que girin al voltant de l’eix principal del projecte.

Per més informació:  http://www.gustum.org/