Startup Rural

PROVES START-UP RURAL

Objectiu general

Crear un servei de seguiment i recolzament als emprenedors/empresaris que tinguin un projecte aprovat en el marc del Programa Leader que permeti al Grup d’Acció Local recolzar/derivar el projecte amb eines de suport al creixement empresarial. El projecte, vol superar la gestió d’un programa d’ajuts, per tal de germinar o donar les eines realment necessàries:

 • Seguiment-Recolzament dels projectes aprovats
 • Introduir l’emprenedoria corporativa, InnoRural.
 • Acceleració de creixement.

El procés metodològic

Amb el projecte de cooperació START-UP RURAL es pretén avançar una mica més en les eines de suport als emprenedors/empresaris que obtinguin una ajuda de capital en el marc del Programa Leader, permetent així, accelerar el seu creixement i donar resposta a les mancances/debilitats de gestió que es puguin detectar en la fase de CONSOLIDACIÓ del seu projecte empresarial.
 1. Analitzar els recursos territorials -> Portafoli de serveis de derivació.
 2. Analitzar mancances / debilitats dels projectes Leader de forma individual per part del GAL
  1. Analitzar resposta a través del portafoli de serveis.
  2. Dissenyar serveis propis de forma agregada entre tots els GAL’s.
 3. Analitzar de forma agregada, l’evolució dels projectes Leader. També inclouria accions encaminades a polítiques de talent, afavorint l’intercanvi d’experiències donant compliment a un concepte Leader molt utilitzat: Innovació – Demostració – Transferibilitat.
 4. Testar de forma pilot els programes:
  1. Monitorització: Servei de recolzament als emprenedors / empresaris Leader. Servei de suport gratuït als nous emprenedors/es durant un any.
  2. Innorural: Suport al creixement empresarial des de l’emprenedoria corporativa; una forma de fer néixer i fer créixer negocis en empreses que ja han demostrat el seu potencial. (1 empresa per grup). Ex: CATUAV.
   • Contrast de model de negoci.
   • Programa de networking a mida.
   • Accés a empreses de capital risc/business angels o accés a programes de finançament.
  3. Acceleració del creixement: Selecció d’una empresa. Elaboració de pla de creixement i suport a l’acció. Sessions col•lectives i sessions individuals formatives. Objectius: Augmentar plantilla, augmentar facturació, rati d’exportació i rendibilitat en 3 anys.

Desenvolupament de les accions:

 • Elaboració d’un pla d’acció comú de suport als emprenedors / empresaris Leader.
 • Formació tècnics
 • Cèl•lules formatives especialitzades
 • Web interactiu networking.
 • Manual bona praxis.
 • Intercanvi d’experiències
 • Acceleració
 • Accions individuals de suport als emprenedors
 • Accions de suport als viveristes.
 • Comunicació.
 • Recerca de finançament alternatiu.