Pedra Seca

El patrimoni paisatgístic de l'arquitectura tradicional de pedra seca

“COL·LABORAxPAISATGE” és una iniciativa que pretén posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al Mediterrani.

El projecte pretén crear desenvolupament rural a través d’elements que configuren el nostre paisatge (construccions de pedra seca) tot facilitant eines i mitjans tant als joves com a la ciutadania que de forma col·laborativa promourà activitat econòmica.

Paisatge a La Garriga d'Empordà

objectius específics:

  • La creació d’eines per facilitar l’accés al coneixement i descoberta de les construccions de pedra seca
  • La posada en valor del patrimoni de pedra seca.
  • La divulgació del patrimoni de les construccions de pedra seca i la seva tècnica constructiva, i les oportunitats econòmiques que genera per als territoris rurals.
  • El diàleg i la intercooperació entre la societat civil i l’Administració per afrontar projectes conjunts en relació al paisatge i/o la pedra seca.
  • La comunicació i la posada en valor del paisatge com a element de dinamització dels territoris rurals.
  • El desenvolupament de projectes de difusió i manteniment de la pedra seca i que impactin directament en el territori.

Per més informació:  www.collaboraxpaisatge.cat