EnFoCc

Foment de l'estalvi i eficiència energètica

El projecte EnFoCC té com a objectiu catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa.

Projecte a on participen tots els grups i sembla que aquesta convocatòria s’hi afegiran 3 grups més espanyols i un de francès.

Les accions que es volen desenvolupar durant aquesta anualitat són les següents:

Com  a objectius específics que s’han portat a terme:

  • Incorporació de la comptabilitat energètica a municipis de GALs interessats.
  • Diagnosis a equipaments públics.
  • Transferència i actualització del Pla Estratègic de la Biomassa del Ripollès als diferents territoris.
  • Adquisició de 20 plafons del cicle de la biomassa.
  • Dues jornades tècniques formatives
  • Jornada cloenda de projecte
  • Transferència de materials del territori coordinador a la resta de grups GAL
  • Cursos formatiu ofert pel Centre de Formació Forestal Especialitzat de Montesquiu.