Search

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central participarà aquest dimecres 27 d’abril al seminari “Thematic Group on Smart and Competitive Rural Areas” organitzat per “European Network for Rural Development” (ENRD) i amb el suport de la Comissió Europea. El seminari pretén donar a conèixer programes de desenvolupament rural per a potenciar zones rurals competitives i intel•ligents.


L’Associació és un dels 11 grups d’acció local de Catalunya, encarregats de la gestió del programa Leader. El Leader és una metodologia inclosa dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (2014-2020) en base a la qual es convoquen ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica, preservant-ne  el medi ambient i l’entorn rural. A banda de la tramitació del programa Leader, des de l’Associació es lideren projectes de cooperació, enfocats a la preservació del medi natural, el foment d’energies renovables, al suport a l’emprenedoria i a l’acceleració del creixement, la incorporació de joves dins del món empresarial, la recuperació de productes agroalimentaris autòctons, etc. Un d’aquests projectes és Start-up Rural.

La presentació per part del gerent de l’Associació, Eduard Barcons, que tindrà lloc al seminari de demà, es basarà en la metodologia RIS3 lligada amb el programa Leader.


Un dels instruments que brinda la metodologia RIS3 són els projectes d’especialització i competitivitat territorial, projectes finançats per fons regionals de la Comissió Europea. Des del grup s’està redactant un projecte a on l’objectiu central són els beneficis que poden rebre els projectes Leader.


L’Associació pel desenvolupament rural de la Catalunya Central, en el marc del projecte Start-up Rural, pretén aprofitar l’estructura del grup Leader per tal d’impulsar un projecte d’especialització i competitivitat territorial, creant sinèrgies entre el programa Leader, Diputació de Barcelona i RIS3CAT.


Amb tot això, la finalitat última és la d’incrementar els serveis i recursos de les empreses beneficiàries d’ajuts Leader amb diferents accions de suport dins de mesures tals com la innovació, l’economia verda i circular i polítiques de talent.