Search

Odisseu

ODISSEU

Programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural

“ODISSEU” és un projecte de cooperació Leader dels grups d’acció local catalans que acompanya als i les joves interessats en conèixer millor les oportunitats que hi ha als entorns rurals per a desenvolupar-hi el seu projecte professional, siguin originaris d’aquestes zones rurals o d’altres. A través de diferents activitats, es fomenta la millora d’ocupabilitat i l’emprenedoria d’aquest col·lectiu, es connecta les empreses de les àrees rurals i el talent jove, es millora la coordinació i el treball en xarxa de les administracions públiques locals, empreses, centres educatius i universitats implicades. 

L’objectiu general del projecte consisteix en incentivar el retorn de joves a les comarques rurals a partir de facilitar la seva inserció laboral i promoure l’arrelament dels i les joves amb el seu territori rural d’origen.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

  • Donar a conèixer les oportunitats professionals i els serveis de les zones rurals per a la construcció del projecte de vida en aquests territoris.
  • Facilitar la inserció laboral i social de joves en aquestes comarques, connectant-los amb el seu teixit empresarial i amb els recursos de promoció econòmica i de desenvolupament local.
  • Contribuir a millorar el coneixement sobre el món rural actual i promoure una oferta amb condicions de vida atractiva i de qualitat per a la població jove.
  • Sensibilitzar al teixit empresarial sobre el valor afegit que suposa ‘el talent’ dels joves per a les seves empreses i reforçar nexes empresa-universitat

Per més informació:

http://www.odisseujove.cat