Search

Atenea

Empoderament i visibilització de les Dones Rurals

En el darrer període, des dels projectes de cooperació entre GAL, hem estat treballant els grans reptes, amb majúscules, del món rural (despoblament, preservació del medi, estalvi energètic, emprenedoria, producció agroalimentària…), però un gran repte de país que encara no hem encarat des dels grups d’acció local han estat les oportunitats i desafiaments en l’àmbit de les dones rurals.

Aquest projecte pretén, de forma modesta en un inici, però amb perseverança i visió de futur, ser l’eina amb la qual afrontar pels grups d’acció local aquest desafiament.

Prenent la inspiració de la mitologia grega, Atenea fou la deessa de la saviesa, de l’estratègia, l’artesania i la justícia. Tots aquests atributs son adients a un projecte de cooperació que tingui com a eix vertebrador la dona, la democràcia i les seves oportunitats que son també les oportunitats del món rural. 

objectius específics:

  1. Analitzar des de la perspectiva de gènere la situació de les dones en l’àmbit rural.

  2. Impulsar eines per afavorir la presència de les dones en els àmbits sòcio-econòmics del món rural.

  3. Crear espais per difondre el treball de les dones de l’àmbit rural.

Enllaços relacionats

Per més informació: www.leader.cat