Search

LEADER Natura

Turisme sostenible i de natura

LEADER NATURA fomenta el desenvolupament socioeconòmic i sostenible de les zones rurals, en particular dels espais naturals i de fauna, i les seves àrees d’influència incloses en territori Leader, en coordinació amb els agents i empreses locals, i tenint en compte la compatibilitat de la conservació i la sostenibilitat de l’entorn, amb la de les activitats socioeconòmiques que s’hi duen a terme.

El projecte va néixer el 2014 amb el nom de “FemPARC”, entre els anys 2014 i 2016, “FemPARC” va treballar conjuntament amb els organismes públics encarregats de gestionar els espais naturals protegits, tot elaborant propostes de desenvolupament ecoturístiques.

A partir de l’any 2016, ja sota el nom de “Leader Natura”, el projecte s’amplia en dos sentits: d’una banda, incorpora els agents privats, oferint suport a les petites empreses i entitats que duen a terme activitats en els espais naturals i les seves àrees d’influència; d’altra banda, obre el seu àmbit d’actuació a altres espais naturals “no específicament protegits”, però amb un destacat interès natural i territorial.

L’any 2017 “Leader Natura” incorpora el projecte “Vida Silvestre”, un projecte del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central que se centra en la promoció del turisme de fauna com a motor de dinamització dels territoris rurals.

A finals del 2020 s’ha posat en marxa el web on s’ha recollit gairebé un centenar de propostes de turisme en entorns naturals de les zones rurals de Catalunya: www.naturexeperience.cat

www.naturexperience.cat

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

  • Promoure dinàmiques i economies responsables i sostenibles amb el territori, innovadores, productives i respectuoses amb el medi ambient.
  • Preservar i mantenir l’entorn però sense oblidar que els pobladors del territori han de poder viure amb dignitat i desenvolupar-hi les seves activitats
  • Fomentar la desestacionalització de les activitats
  • Generar ocupació
  • Promoure la cooperació i el foment de l’associacionisme local i sectorial
  • Garantir la continuïtat de les comunitats i pobles dels espais protegits i la seva zona d’influència, tant en l’àmbit econòmic com cultural
  • Difondre el patrimoni natural, cultural, agrícola i ramader que configuren els territoris rurals
  • Millorar la qualitat del turisme de natura, oferint propostes respectuoses amb el medi natural

Enllaços relacionats

Per més informació:  www.leaderpirineuoccidental.cat