Període 2014-2020

A continuació es poden consultar els ajuts concedits i certificats durant el període corresponent al PDR 2014-2020.