Search

Què suposa LEADER a Catalunya?

Que suposa el LEADER a Catalunya?

A Catalunya actualment, hi ha 11 Grups d’Acció Local (GAL) entre els quals hi figura l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (ADRCatCentral).

El 18 de Setembre de 2015 es va signar el conveni amb el Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació (DARP) per a gestionar el període 2014-2020 (posteriorment ampliat a 2014-2022).

El 27 de juliol de 2022 es va aprovar la selecció provisional de l’ADRCatCentral com a GAL per al període 2023-2027.


En el període 2014-2020, es van destinar per aquesta iniciativa comunitària, a nivell del territori català, un total de 46.000.000,00€, dels quals 26.220.000,00€ van ser finançats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)  i 19.780.000,00€ pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Posteriorment, es va ampliar aquesta dotació, de manera proporcional, per abastar també les anualitats 2021 i 2022.