Search

Relleu Agrari

Foment del relleu agrari

En un moment de crisi sistèmica del sector agroalimentari, una de les preguntes que emergeix en clau de subministrament d’aliments, és qui ens procurarà el menjar en els propers anys. Més enllà de les dificultats que l’actual context climàtic i socioeconòmic aboca a la pagesia, cal pensar en com seran les noves generacions agràries i quin suport es dóna per als processos d’incorporació, tant dintre com fora de la família. És per aquest motiu que des del projecte RELLEU AGRARI es vol treballar per articular eines que facilitin la incorporació duna nova generació agrària a models productius i comercials que assegurin la continuïtat de les explotacions agràries i l’abastiment d’aliments de proximitat, saludables id e qualitat.

En aquest context, la manca de relleu generacional agrari és un dels reptes més evidents de les zones rurals de Catalunya. La reestructuració dels models agraris tradicionals està modificant els patrons de traspàs d’empreses agràries que, fins la data, eren majoritàriament familiars. Tanmateix, en els darrers anys s’observa una emergent tendència de noves maneres d’incorporar-se a l’activitat agrària, en molts casos per part de perfils nouvinguts a la pagesia. Aquest canvi en els perfils i en els models, posa sobre la taula la necessitat de pensar i articular noves eines que facilitin el trànsit de les noves generacions agràries de manera progressiva. Cal un acompanyament a aquests nous agricultors però també a aquells qui han explotat tota la vida les seves terres i, arribat un moment determinat, han d’encarar el procés de cedir-les a persones no vinculades a la seva família i que, en alguns casos, no provenen del món agrari.

Els perfils nouvinguts a la pagesia desenvolupen nous models empresarials d’alt valor social, moltes vegades amb un enfocament agroecològic vinculats a sistemes agroalimentaris locals i amb presència de l’economia social i solidària. Alguns d’ells també utilitzen la custòdia del territori com a eina per al foment i l’equilibri entre la viabilitat econòmica i la productivitat ambiental tot produint productes de proximitat certificats i d’elevada qualitat. Així doncs, en un context d’emergència climàtica, aquests nous models agraris sostenibles poden contribuir a la mitigació del canvi climàtic. Per això, es fa necessari poder incentivar i facilitar l’entrada de nous projectes empresarials innovadors econòmicament viables i ambientalment sostenibles. Per fer-ho cal treballar molt la conscienciació de tots els agents implicats i dotar-los d’eines per poder dur a terme aquesta transició tan necessària per al territori.

El projecte RELLEU AGRARI doncs vol acompanyar, des del territori, a aquelles persones implicades en aquest procés de relleu, creant eines concretes que facilitin aquesta transició i posant sempre la mirada en el benestar de les persones.

objectius específics:

1.Intercanvi de coneixements i innovació entre els agents del territori implicats en el procés de relleu agrari.

a)Vinculació entre eines de foment del relleu agrari ja existents.

b)Fomentar espais de trobada.

c)Compartir experiències pilot.

 

2.Foment d’incorporació i acompanyament entre els agricultors (jubilacions vs. noves incorporacions).

a)Foment d’incorporacions i traspassos.

b)Acompanyament de cedents i a noves incorporacions agràries.

 

3.Sensibilització i divulgació del món agrari a la ciutadania.

a)Creació de vocació.

b)Apropament món rural i urbà i sensibilització a la ciutadania.

Enllaços relacionats

Per més informació:  www.adrinoc.cat