Search

Queda’t a la Catalunya Central 2020

A finals d’estiu de 2019 el DARP va aprovar l’execució del projecte estratègic sol·licitat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central per a 2020.

El projecte “Queda’t a la Catalunya Central 2020” vol ser una continuitat de les accions executades durant el 2019, que té per objectiu arrelar les persones nouvingudes extracomunitàries al territori, alhora que es treballa contra el despoblament als territoris rurals de Catalunya.

El projecte es basa en la convocatòria d’uns ajuts que subvencionen les empreses per a la contractació de persones nouvingudes en situació regular o regularitzable que prèviament han estat seleccionades pels tècnics dels serveis d’immigració, i de formació i ocupació, oferint formació complementària i la creació de perfils professionals, i amb l’assessorament dels serveis jurídics per tal de facilitar l’acompanyament de les empreses en aquest procés.

La convocatòria pretén subvencionar diversos llocs de treball arreu del territori Leader de la Catalunya Central amb una dotació pressupostària total de 15.000€ que es repartiran equitativament entre les empreses que contractin una persona immigrada extracomunitària com a mínim a mitja jornada durant 3 mesos.

Es disposa també d’una persona de suport que farà l’acompanyament de les persones contractades en la seva integració a l’empresa, a banda del seguiment que es farà per part dels agents del territori, i en especial des de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Sol·licitud dels ajuts Queda't a Catalunya la Central

Publicació de la convocatòria: BOP de Barcelona. 20 de desembre de 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: Del dia 2 de gener i fins al 31 de setembre de 2020.

Resolució: 1 mes a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Pagament de l’ajut: Queda condicionat a la presentació de la documentació justificativa per mitjà electrònic, amb data límit 16/10/2020.

Bases de la convocatòria

Convocatòria 2020

Sol·litud d'ajut: [Termini de presentació 30/09/2020]

  • Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF i signeu digitalment la sol·licitud.
  • Pas 2. Una vegada completat el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari a través de instància genèrica que trobareu a https://www.catcentral.cat/seu-electronica/
  • Pas 3. Premeu el botó emplenar sol·licitud.
  • Pas 4. Ompliu la instància i adjunteu aquesta sol·licitud i els documents requerits en la mateixa.
  • Pas 5. Premeu el botó “Continua” d’aquesta forma s’enviarà la documentació
  • Pas 6. Un cop presentada la instància es generarà un document d’acús de rebuda. Es important que deseu el document per a la tramitació de l’ajut.

Resolucions dels ajuts

Sol·licitud de pagament

Com fer la presentació de factura o liquidació

Destinatari:

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Pl. Sant Josep, s/n (Colònia Pons)
08692 Puig‐reig
NIF: G64940091

La presentació de la factura s’ha de realitzar el format electrònic.

Els codis de presentació són:

Codi Fiscal: GA0000632
Codi Receptor: GA0000632
Codi Pagador: GA0000632