Search

EnFoCc 2030

Foment de l'estalvi i eficiència energètica

Un dels principals reptes del nostre segle és la lluita contra el canvi climàtic tant des del punt de vista de la mitigació dels seus efectes, com de l’adaptació a llurs conseqüències.

És per això que hem dissenyat un projecte ENFOCC2030 renovat respecte de l’antic ENFOCC, que aterri actuacions concretes adreçades a promoure la conservació del patrimoni natural i la transició energètica des del món local que representem els territoris rurals.

L’objectiu del projecte ENFOCC2030 és promocionar l’eficiència energètica i la implantació de renovables, més enllà de generar estalvis econòmics als territoris, tot fent los més sostenibles, s’està promocionant, directament o indirecta, tota una nova economia verda que ha de permetre consolidar empreses i activitats tradicionals als nostres territoris rurals.

En alguns dels territoris rurals que participen del projecte, les entitats locals reben poc suport tècnic i d’assessorament per fer front a la Transició Energètica, motiu pel qual alguns grups d’acció local destinaran recursos a cobrir aquesta mancança i donar los suport.

En els últims temps ha aparegut una figura clau: les comunitats locals d’energia. Aquestes són probablement l´eina principal per fer realitat l’apoderament ciutadà al sector energètic. La descentralització i la democratització del sector de l´energia són termes cada vegada més coneguts tot i que, a dia d´avui, es troben mancats d’una implantació pràctica significativa. Per aquest motiu amb el projecte es vol difondre el concepte, les virtuts i potenciar ne la implantació així com ajudar a través de l’assessorament aquelles que sorgeixin en el nostre territori.

Al llarg dels anys que s’ha estat treballant l’Enfocc s’ha detectat que està sorgint una nova economia verda i circular, en el sentit més ampli (nous filons d’ocupació, evolució d’oficis tradicionals, gestors forestals, cooperativisme, potenciació d’energies renovables).

Part de les accions que presentem amb el projecte han de servir per consolidar i donar suport a la ramaderia de sotabosc que aporta un seguit de beneficis molt importants per el territori (reducció d’incendis, augment de la biodiversitat, etc.). En aquesta línia i per tal de potenciar la incorporació al món agrari es treballa per potenciar, assessorar i donar suport als ESPAIS TEST (eina innovadora per fomentar el relleu generacional al camp) 

S’aposta per la formació i adaptació de la població i els treballadors de cara a afrontar el canvi cap a un nou model energètic i de mobilitat.

Promoció del vehicle elèctric

objectius específics:

1.Transició Energètica.
a)Suport a l’eficiència energètica en entitats públiques.
b)Comunitats energètiques.
i.Dinamitzar taules territorials per impulsar la creació de CE.
ii.Acompanyar i assessorar els primers passos de CE.
iii.Enxarxar actors que formin part de les CE.
iv.Tasques de sensibilització i pedagogia a la ciutadania.

2.Mobilitat sostenible.
a)Impuls projectes vehicle elèctric compartit.
b)Desplegar nous bicibús.
c)Suport a iniciatives innovadores de mobilitat.
d)Estudiar formules digitals per facilitar programes de mobilitat.

3.Gestió Forestal.
a)Ramats i silvopastura.
b)Espais test.
c)Agricultura regenerativa i producció agrària sostenible.
d)Viabilitat de subproductes.
e)Serradores i pèl·let.
f)Associacionisme de propietaris forestals.

Per més informació:  www.ripollesgesbisaura.org