Search

Gustum

Productes agroalimentaris del territori

El projecte “GUSTUM” neix de la mà de l’antic Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell l’any 2011. “GUSTUM” pretén posar en valor el producte agroalimentari local més enllà de la seva qualitat organolèptica, i vincular-lo al paisatge, l’economia, la cultura i les tradicions del territori.

En aquest sentit, la producció agroalimentària es vincula amb altres elements i activitats econòmiques del territori, com són la gastronomia-restauració i el paisatge-turisme. A més, els productes agroalimentaris locals esdevenen un element identitari, de manera que contribueixen no solament al manteniment de les economies locals, sinó també a la comprensió de la cultura i de la societat rural.

“GUSTUM” pretén incentivar la creació d’activitat econòmica al territori a partir de la promoció i comercialització del producte agroalimentari local i de la sinèrgia amb altres sectors del territori, com el turisme, la gastronomia i el petit comerç.

Elaboració artesana de torrons

objectius específics:

  • Identificar, donar a conèixer i valoritzar els productes i productors locals
  • Vincular el sector agroalimentari amb el turisme, la gastronomia i el petit comerç
  • Afavorir l’associacionisme en el sector
  • Facilitar eines als productors per promocionar i comercialitzar el seu producte

Per més informació:  http://www.gustum.org/