Search

Queda’t a la Catalunya Central

A finals d’estiu de 2019 el DARP va aprovar l’execució del projecte estratègic sol·licitat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central per a 2020.

El projecte “Queda’t a la Catalunya Central 2020” vol ser una continuitat de les accions executades durant el 2019, que té per objectiu arrelar les persones nouvingudes extracomunitàries al territori, alhora que es treballa contra el despoblament als territoris rurals de Catalunya.

El projecte es basa en la convocatòria d’uns ajuts que subvencionen les empreses per a la contractació de persones nouvingudes en situació regular o regularitzable que prèviament han estat seleccionades pels tècnics dels serveis d’immigració, i de formació i ocupació, oferint formació complementària i la creació de perfils professionals, i amb l’assessorament dels serveis jurídics per tal de facilitar l’acompanyament de les empreses en aquest procés.

La convocatòria pretén subvencionar diversos llocs de treball arreu del territori Leader de la Catalunya Central amb una dotació pressupostària total de 15.000€ que es repartiran equitativament entre les empreses que contractin una persona immigrada extracomunitària com a mínim a mitja jornada durant 3 mesos.

Es disposa també d’una persona de suport que farà l’acompanyament de les persones contractades en la seva integració a l’empresa, a banda del seguiment que es farà per part dels agents del territori, i en especial des de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

Convocatòries anuals

Dades acumulades 2019-2023