Search

Estatuts, RRI i documentació interna

ESTATUTS

Els estatuts de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central actualment vigents els vam aprovar en Assemblea General de socis i sòcies  el 14 de novembre de 2022

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central està inscrita a la Secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 38.158

Consulta els estatuts des d’aquí:

Estatuts Estatuts (modificació 14/11/2022)

Per veure l’històric de publicacions podeu adreçar-vos aquí: (CIDO)

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Consulta el reglament de règim intern des d’aquí:
 

Estatuts Reglament de Règim Intern (14/11/2022)