Search

EnFoCc

Foment de l'estalvi i eficiència energètica

El projecte “ENFOCC. Energia, Forest i Canvi Climàtic” treballa amb l’objectiu d’augmentar la sostenibilitat dels territoris rurals catalans. Això es duu a terme a través de l’impuls de de dos grans eixos: la transició energètica i la gestió forestal sostenible.

En el primer eix, es pretén contribuir a la reducció de les emissions de carboni i a la mitigació de l’efecte del canvi climàtic. Es fomenta l’estalvi i l’eficiència energètica, així com les energies renovables basades en fonts endògenes, implicant-hi els agents que participen al desenvolupament de les zones rurals de Catalunya. També s’aposta per la mobilitat elèctrica i compartida.

En quan al segon eix, es promou una gestió forestal sostenible dels boscos de Catalunya per tal de contribuir a la conservació dels ecosistemes naturals i fer-los més resilients a pertorbacions com els incendis forestals. Alhora, promou l’ús de la fusta amb finalitats estratègiques, la seva utilització en bioconstrucció i les fórmules de gestió silvopasturals. D’aquesta manera s’assoleix una estratègia transversal que promou l’ocupació i la revalorització de les activitats forestals i ramaderes, les quals també ajuden a mantenir el paisatge.

Promoció del vehicle elèctric

objectius específics:

  • Apropar la informació per realitzar la transició energètica, fomentar les energies renovables i promoure l’estalvi i l’eficiència energètica
  • Canalitzar la implantació de la biomassa forestal com a energia renovable i difondre la utilització de la fusta en bioconstrucció, contribuint així a la dinamització del sector forestal, la millora en la gestió dels boscos, la prevenció d’incendis, el manteniment del paisatge, la promoció de la biodiversitat i la creació de llocs de treball
  • Disminuir les emissions territorials de CO2, contribuint a la disminució de l’escalfament global i millorant la competitivitat del món rural, promovent l’explotació sostenible dels boscos i l’aprofitament de les fonts energètiques endògenes
  • Sensibilitzar els territoris rurals sobre la necessitat d’impulsar accions per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic

Per més informació:  www.ripollesgesbisaura.org