Organigrama

Jesús Calderer Palau. President de l’Associació, en representació del Consell Comarcal del Berguedà.

Dionís Guiteras i Rubio . Vicepresident de l’Associació, en representació del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès.

Montse Juvanteny i Canal. Vicepresidenta de l’Associació, en representació del Consorci del Lluçanès.

Josep Tarin Canales. Vicepresident de l’Associació, en representació del Consorci per a la Promoció Turísticade les Valls de Montcau.

Patrocini Canal Burniol. Secretaria de l’Associació, en representació del Consell Comarcal del Berguedà.

Abel Garcia Marin. Tresorer de l’Associació, en representació del Consell Comarcal del Berguedà.

Eduard Barcons Comellas. Gerent

Lourdes Anglada Codina. RAF (Responsable Administrativa financera)

Anna Mª Garrós Viñas Directora tècnica.

Sònia Llamas Comellas . Tècnica

Sergio López Serrano: Tècnic

Blanca Martínez Cabiscol. Tècnica