Search

Qui som

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central és una associació sense ànim de lucre, reconeguda com a Grup d’Acció Local (GAL) pel Departamente d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya, amb la missió de  “Generar i articular sinèrgies entre agents del territori (econòmics, mediambientals i culturals) per a fixar població (especialment jove) i aturar les dinàmiques de despoblament i estancament econòmic, posant en valor la qualitat de vida que ofereix aquest territori”.

L’Associació és un dels 11 GAL’s repartits pel territori rural de Catalunya que han estat reconeguts com a organismes col·laboradors de l’administració, per tal de gestionar la metodologia LEADER, en el marc del PEPAC de Catalunya 2023-2027.

Actualmente, l’Associació està integrada per:

Entitats públiques:

Entitats privades: