Search

Odisseu

ODISSEU

Programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural

El talent jove és important com a agent positiu de transformació i sostenibilitat tant a nivell empresarial com social i, per això el col·lectiu jove és un dels principals col·lectius a qui adreçar les accions. Així, des d’ODISSEU, es pretén enllaçar les necessitats del teixit econòmic rural amb la incorporació de joves qualificats, principalment aquells/es que han marxat a estudiar a la universitat, promoure l’ocupabilitat i l’emprenedoria jove vinculada a les oportunitats dels territoris rurals.

El projecte també vol consolidar la plataforma de recursos i serveis “Viure a rural” com a eina per a facilitar l’atenció de nous habitants, especialment aquells/es d’origen urbà. A través d’aquesta plataforma es vol apropar l’accés als recursos i serveis que podem trobar en els municipis rurals Leader de Catalunya. Des d’un mateix lloc web es proporciona informació bàsica, útil i actualitzada dels recursos d’aquests territoris molt diversos que tenen en comú identitats rurals. A través d’aquest projecte també ens posicionem com antenes d’acollida per gestionar les diferents demandes i peticions d’aquestes persones d’origen urbà i facilitar una possible arribada i el millor arrelament als municipis rurals. És un repte poder mostrar i difondre els diferents recursos, eines, iniciatives locals promogudes pels grups Leader, ARCA o altres agents de desenvolupament rural en una única plataforma.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

  1. Fomentar el retorn i la captació de talent jove als territoris rurals.
  2. Frenar l’envelliment de la població a les zones rurals.
  3. Promoure la integració professional dels joves en llurs comarques rurals.
  4. Reforçar el coneixement del projecte Odisseu als joves del territori.
  5. Sensibilitzar al teixit empresarial sobre el valor afegit que suposa “el talent” dels joves per a les seves empreses i reforçar nexes empresa-Universitat.
  6. Atraure població urbana a les zones rurals.
  7. Visibilitzar el conjunt de recursos i serveis presents a les comarques rurals i facilitar-ne l’accés.
  8. Fomentar la cooperació amb altres GAL de l’estat espanyol i/o la UE.
  9. Implementar el projecte i consolidar una xarxa d’actors Odisseu.

Per més informació:

http://www.odisseujove.cat