Search

Gustum

Productes agroalimentaris del territori

El sistema agroalimentari és un d’aquests eixos prioritaris detectats, ja que la producció agroalimentària local i de qualitat, més enllà de representar una oportunitat de negoci, la seva transformació n’augmenta el valor afegit i incrementa les rendes de la població rural, garantint la permanència al món rural i preservant el paisatge del territori.

Alhora, la producció local es vincula amb altres elements-activitats econòmiques del territori com són la gastronomia-restauració i el paisatge-turisme. A més, esdevenen un element identitari, de manera que contribueixen d’una forma molt significativa no solament al manteniment de les economies locals sinó també a la comprensió de la cultura i de la societat rural.

A més, l’aparició de nous models que faciliten als productors l’accés a espais o instal·lacions compartides per tal que puguin produir, elaborar, manipular o transformar els seus productes fa que aquest també esdevingui un sector estratègic a treballar dins el projecte. Aquesta imprompta col·laborativa no és nova: l’economia del camp sempre s’ha caracteritzat per la capacitat d’adaptació al medi i ha sabut aprofitar de forma equilibrada els béns naturals per reproduir les seves estructures familiars i grupals. La necessitat de complementaritzar els esforços, inversions, expectatives i experimentacions ha fet i està fent que aquestes instal·lacions siguin equipaments amb un sentit estratègic. El projecte Start Up Rural ha treballat durant els seus anys anteriors per difondre el model d’obradors alimentaris especialitzats que s’han generat a la Conca de Barberà, ja sigui amb el projecte “Rural Business Enterprise Incubator”, com amb la publicació d’una guia pràctica per a la creació d’obradors agroalimentaris compartits.

Així, el projecte Gustum vol demostrar la seva validesa amb la seva contribució per desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, resilients, segurs i diversificats, i garantir un menjar sa i accessible a tothom en un marc d’acció basat en els drets (Pacte de Política Alimentària de Milà, 2015).

Més enllà del sector agroalimentari, també es treballarà per impulsar una emprenedoria de qualitat. Caldria fer una pregunta: els béns i serveis produïts a les zones rurals tenen un menor valor afegit? Què fa o que dona valor afegit?

El projecte Gustum, amb un treball orientat al sector agroalimentari, també recull la necessitat d’un eix molt important aparegut a les diferents estratègies: el suport al teixit humà de les zones rurals.  Aquest afirmació genèrica, cal aterrar-la. Gustum ho fa concretament amb la formació i l’acompanyament a l’emprenedoria, atenent a la seva millora per aconseguir constituir un entorn emprenedor de primer ordre.

L’experiència aconseguida amb el projecte Start Up Rural fa que es tinguin dilatades referències de com és aquesta emprenedoria rural, quines són les seves característiques. En aquest sentit, aquest aprenentatge vol ficar-se en valor amb accions que continuïn constituint un rol dels Grups d’Acció Local com a entitats de promoció econòmica d’una forma integral, amb la seva capacitat de formar i dinamitzar l’economia local a partir dels agents privats que la conformen. 

Elaboració artesana de torrons

objectius específics:

1.Promocionar productes agroalimentaris locals, artesans i de qualitat i sensibilitzar el seu consum

a)Pedagogia als infants.

b)Donar a conèixer els productes, usos i aplicacions.

c)Vetllar per la seva presencia a menjadors col·lectius i actes públics.

2.Afavorir i recolzar el teixit associatiu i els serveis i espais compartits del sector agroalimentari.

a)Atendre noves iniciatives i també les existents i ser canalitzadors de les seves necessitats.

b)Millorar els coneixements de gestió i ús dels espais de producció agroalimentària compartida.

3.Millorar la logística, distribució i comercialització del producte local.

a)Afavorir el treball conjunt i el contacte entre els diferents actors del territori i del sector.

b)Cercar i sol·licitar altres línies d’ajut.

4.Fomentar la innovació i la digitalització del teixit socioeconòmic de les zones rurals a través de la transferència de coneixement.

a)Identificar i mesurar les necessitats formatives de beneficiaris i promotors.

b)Implementar millores qualitatives dins dels projectes en algun dels temes de les formacions..

Per més informació:  http://www.gustum.org/