Search

Cal Rural

Habitatge assequible i sostenible al món rural

         Arrel de la crisi del 2008 i en els anys següents, el sector de la construcció va veure com la seva activitat es reduïa de forma molt significativa. Això ha tingut també un efecte a mitjà termini, provocant que el parc d’habitatge hagi minvat en els darrers anys a tot el territori català. Al mateix temps que l’oferta d’habitatge disponible és limitada, pel propi efecte de l’oferta i la demanda s’ha observat un augment de preu considerable, fet que en dificulta l’accés a moltes persones, especialment aquelles amb menor poder adquisitiu, com es el cas dels joves.

         Hi ha molts altres factors que dificulten l’accés a l’habitatge, com ara la pressió turística amb la creació de segones residències o apartaments turístics, o fins i tot el despoblament. Mentre a les ciutats grans cal augmentar el parc d’habitatge per fer front a les migracions internes que busquen una vida millor a les ciutats, en alguns pobles menys afavorits els habitatges queden desocupats, degradant-se de mica en mica fins que queden inservibles.

         Amb la següent crisi, la de la Covid19, s’ha despertat un interès de moltes famílies per deixar les grans ciutats i buscar millor qualitat de vida, un entorn més natural i relaxat en territoris rurals. Aquesta il·lusió, sovint, s’ha vist impossibilitada pel fet de no trobar una oferta d’allotjament d’acord amb les necessitats, i així és com s’ha manifestat en les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) dissenyades arreu de Catalunya l’any 2022.

         Com les necessitats aguditzen l’enginy de les persones, també en els darrers anys han sortit a la llum projectes innovadors i creatius que cerquen fórmules per resoldre aquestes problemàtiques, com les cooperatives d’habitatge, els habitatges prefabricats i modulars, la construcció amb fusta, etc.

 

         El projecte Cal Rural vol posar sobre la taula la situació de l’habitatge a les zones rurals de Catalunya i col·laborar en la mobilització d’habitatges buits a través de solucions innovadores, en col·laboració amb els ens locals i les entitats dinamitzadores del territori, alhora que es promocionen els edificis sostenibles, eficients i assequibles per al conjunt de la població.

objectius específics:

  1. Identificar la situació actual de l’habitatge a les zones rurals.
  2. Oferir formació en rehabilitació i ús de materials de proximitat.
  3. Mobilitzar habitatge rehabilitat en nuclis degradats.
  4. Crear noves oportunitats d’habitatge innovadores i donar suport a les ja existents.

Enllaços relacionats

Per més informació:  www.catcentral.cat