Search

Col·labora x Paisatge

Pedra Seca

El patrimoni paisatgístic de l'arquitectura tradicional de pedra seca

“COL·LABORAxPAISATGE” és una iniciativa que pretén posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al Mediterrani.

El projecte pretén crear desenvolupament rural a través d’elements que configuren el nostre paisatge (construccions de pedra seca) tot facilitant eines i mitjans tant als joves com a la ciutadania que de forma col·laborativa promourà activitat econòmica.

Paisatge a La Garriga d'Empordà

objectius específics:

  • La creació d’eines per facilitar l’accés al coneixement i descoberta de les construccions de pedra seca
  • La posada en valor del patrimoni de pedra seca.
  • La divulgació del patrimoni de les construccions de pedra seca i la seva tècnica constructiva, i les oportunitats econòmiques que genera per als territoris rurals.
  • El diàleg i la intercooperació entre la societat civil i l’Administració per afrontar projectes conjunts en relació al paisatge i/o la pedra seca.
  • La comunicació i la posada en valor del paisatge com a element de dinamització dels territoris rurals.
  • El desenvolupament de projectes de difusió i manteniment de la pedra seca i que impactin directament en el territori.

Per més informació:  www.collaboraxpaisatge.cat