Search

Escorxador Mòbil

L’Escorxador Mòbil (EM) respon directament a la necessitat que tenen avui dia molts petits productors de bestiar, sobretot d’oví i cabrum, per evitar moure els animals cap als pocs escorxadors existents (sobretot a la zona de la Catalunya Central) i per poder-ne facilitar la venda directa.

Aquesta tipologia d’escorxadors de baixa  capacitat o mòbils són una eina essencial per mantenir l’activitat ramadera als territoris; ajuden també, en segon grau, a fixar població, faciliten l’arrelament del teixit comercial i de serveis, potencien els productes de proximitat i ajuden al manteniment del paisatge en mosaic.

Si no hi ha una xarxa d’escorxadors de baixa capacitat que cobreixi el territori, o algun altre mètode alternatiu de sacrifici com els escorxadors mòbils, els ramaders es veuen obligats a fer llargs trajectes per poder sacrificar els seus animals. Aquests llargs trajectes, també tenen un impacte important en l’increment de la petjada de carboni del producte final i en la qualitat del producte.

qualitat

El transport, juntament amb el maneig de càrrega i descàrrega dels animals, són etapes que generen elevats nivells d’estrès en els animals, que poden comprometre el seu benestar i la qualitat del producte final, provocant pèrdues econòmiques considerables, relacionades amb l’increment de les mortalitats en el pre-sacrifici, baixos rendiments de les canals (pèrdua de pes durant el transport i espera per al sacrifici), o una categorització menor de la seva canal (pitjor qualitat de la carn).

El vehicle s’ha dissenyat per tal que disposi de tot l’equipament necessari per poder desenvolupar la matança amb les màximes condicions de benestar animal i de seguretat alimentària i per garantir un servei ràpid i efectiu.

L’EM ofereix un servei a maquila (per a tercers), pensat per arribar a les explotacions i fer el sacrifici d’aquells animals de ramat propis de l’explotació que s’hagin escollit prèviament i, si s’escau, el trasllat de les canals a altres centres de recepció de carn.

Posteriorment, són els propis ramaders/carnissers qui fan la venda del producte. D’aquesta manera es garanteix la venda directa i/o de circuit curt, el producte de proximitat i es permet l’arribada d’aquestes carns a establiments i consumidors de la zona, alhora que es manté el vincle entre productors i consumidors.

Si vols que l’Escorxador Mòbil vingui a la teva explotació, pots trobar la informació més rellevant en aquest tríptic.

Si en vols més informació, pots contactar amb nosaltres escrivint a escorxador@catcentral.cat.

Projectes singulars. Impulsa:

Projectes singulars. Finança:

Logo Economia Social hrt

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020