Search

El Concurs d’Innovació BCN Smart Rural és un concurs de projectes agroalimentaris i forestals innovadors creat en el marc del projecte BCN Smart Rural. L’objectiu de la nova iniciativa és promoure la innovació en les microempreses del sector agroalimentari i forestal dels territoris rurals de la demarcació de Barcelona, prenent el relleu de les dues convocatòries de Cupons d’Innovació realitzades durant les anualitats 2019 i 2020.

Seguint aquella línia, el premi del Concurs d’Innovació BCN Smart Rural consisteix en un ajut econòmic de fins a 2.710 euros per a la contractació d’un servei d’assessorament expert a una entitat de referència que ajudi l’empresa guanyadora a fer realitat el seu projecte d’innovació.

A continuació, podeu consultar les bases reguladores del concurs, on es detallen, entre altres qüestions, els requisits que han de complir les empreses per tal de poder-hi participar, així com els serveis d’assessorament subvencionables a través del premi.

Bases reguladores del Concurs d’Innovació BCN Smart Rural

Les empreses aspirants poden enviar la seva candidatura entre el 2 de març i l’1 d’abril de 2021, presentant una instància genèrica amb els següents documents omplerts i signats:

Formulari de presentació de candidatura

Declaració responsable

Declaració d’ajuts de minimis

Per a més informació o per a demanar suport en el procés de presentació de candidatures, podeu enviar un correu electrònic a innovacio@arca-dr.cat o trucar al telèfon 665 694 568 (Eloi Guinjoan).

El PECT BCN Smart Rural és un projecte cofinançat per la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), impulsat en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.