Search

Durant aquests dies s’estan portant a terme les certificacions de les calderes repartides pel territori de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i que van participar en les anteriors convocatòries. S’està realitzant la verificació de les calderes que es van acollir al programa, que comporta una compensació econòmica als beneficiaris de 2.382,34€ en forma de compra de 335,54 tn de CO2.

Des dels inicis del programa Clima, s’han portat a terme la compra de 726,46 tn de CO2, reduïdes i verificades d’emissions equivalents a un import de 5.157,88€ de les calderes instal·lades. La propera anualitat es verificaran 23 calderes repartides per tot el territori.

Vinculant, així, els beneficiaris del territori Leader amb el programa Clima i complint en part amb els elements innovadors de l’estratègia del grup.

Acollir-se al projecte Clima suposa percebre 9,70 euros per tona de CO² que no s’hagin emès en comparació amb les emissions de la caldera d’origen. Alhora, suposa un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins a 31 de desembre de 2020 i una verificació anual de les emissions de la caldera de biomassa.

Els projectes i programes Clima, promoguts a través de FES-CO2, estan concebuts per marcar un camí de transformació del sistema productiu cap a un model baix en carboni, al mateix temps que es contribueix al compliment dels objectius internacionals assumits per l’Estat espanyol en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.