Search

Al 2016, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central va endegar un projecte centrat en “plantar la llavor” de l’economia circular al territori rural, per tal de poder-ho fer créixer en els anys successius.

Primer de tot va ser necessari dotar de context el projecte, i alhora donar eines als agents participants per interioritzar en cadascuna de les temàtiques. Per aquest motiu es van tractar temes com l’ecoturisme, el paisatge, la gestió de residus o el producte de proximitat, i més endavant es van plantejar la “Green Week”, una setmana complerta d’activitats, des del coneixement de la construcció sostenible i les cases passives, fins a l’ecoemprenedoria.

Posteriorment i durant el 2017 es va centrar el treball directament amb les empreses del territori per tal de crear una metodologia per a la identificació de projectes d’economia circular, i a través d’un assessorament personalitzat a cadascuna de les empreses participants.

En un dels casos, n’ha transcendit un projecte d’investigació d’una empresa del Moianès que treballa en 3 línies diferents d’actuació envers la sostenibilitat dels seus productes: la utilització de matèries primeres biodegradables, la mitigació dels riscos mediambientals dels seus productes i finalment la reducció de la necessitat logística gràcies a la venda del seu coneixement i no directament del producte físic, gràcies a la utilització d’impressores 3D.

Finalment al 2018 s’ha estructurat la metodologia creada en una eina online que permet a les empreses avaluar la seva circularitat, i alhora identificar nous projectes d’economia circular que poden desenvolupar des de la seva activitat empresarial. Aquesta eina rep el nom “EnCercla”, i serà d’obligada utilització per part de les empreses que sol·licitin un ajut Leader en la propera convocatòria al 2019 a la Catalunya Central.

 La iniciativa, finançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través dels projectes de cooperació per als Grups d’Acció Local de Catalunya, és totalment pionera en zones rurals, doncs la gran majoria d’iniciatives d’economia circular es centren a les grans ciutats i zones urbanes, tal i com es fa palès a la web de l’Observatori d’Economia Circular del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, on properament es publicarà la iniciativa EnCercla.

Els treballs previs de l’eina EnCercla es van presentar a l’Smart World Congress de Barcelona el passat mes de novembre de 2017, en una ponència amb remarcades personalitats internacionals en l’àmbit de l’economia circular.

El resultat final del projecte és l’eina EnCercla, un instrument d’anàlisi de les empreses que permet classificar-les d’acord amb els criteris d’economia circular estandarditzats a nivell internacional per entitats tan reconegudes com la Fundació Ellen Macharthur, amb la qual també s’hi ha mantingut contacte durant l’execució del projecte.

EnCercla ofereix 3 resultats molt potents. Per un costat permet quantificar, en una escala de 0 a 100 el nivell de circularitat de les empreses, fet que permetrà puntuar de forma objectiva i real el criteri d’economia circular dels projectes que es presenten als Ajuts Leader. En segon lloc es podrà obtenir un resultat global a nivell de territori que permet veure quina és la situació real de les empreses en aquest àmbit, i en tercer lloc, ofereix un catàleg de propostes personalitzades per desenvolupar nous projectes en aquesta temàtica, un full de ruta per assolir un millor nivell de circularitat.

L’eina doncs assoleix un dels objectius bàsics de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, que és el d’esdevenir un territori capdavanter en iniciatives de caire circular, que de ben segur marcaran el futur del planeta.

En la mateixa línia i durant el 2018 s’ha format també als tècnics de medi ambient i promoció econòmica del territori Leader CatCentral, per tal que puguin utilitzar l’eina i ser-ne prescriptors. De les sessions se’n desprèn també un manual tècnic per aprendre a detectar projectes d’economia circular i fomentar-ne la seva implantació.

L’eina, a més a més, s’ha dissenyat de manera que tots els Grups d’Acció Local de Catalunya el puguin integrar en els seus criteri
s de puntuació de projectes, de manera que l’objectiu d’afavorir aquestes inversions a tot el país sigui una prioritat.

En qualsevol cas, l’eina serà gratuïta i de lliure utilització per qualsevol empresa que ho desitgi.