Search

Regió7, DIUMENGE,16 D’AGOST DEL 2015

BERGUEDÀ < Societat

Entrevista
Antoni Clement
Presidendl’Associació peaDesenvolupamenRuradla Catalunya CentralAquestentitaaplega 3agentpúblics i privatdlàrea i gestioneprogramLeadeque2007- 201hdona6,miliondajudes

 «El  fonLeadeajuda a  milloralecondicionde  vida»

La novconvocatòrieuropesobrirà e2016 i sadreça bàsicament a pimes i autònoms 

« El Leader suposa un avantatge competitiu respecte d’altres territoris que no el tenen»
«Ens hem posat com a fita ser un actor actiu en la nova estratègia d’especialització intel·ligent de Catalunya»
 


 D. C. 
PUIG-REIG 


P- Probablement vostè presideix una de les entitats menys populars o conegudes, però, en canvi, es la que dona mes diners, almenys al Berguedà.

R Segurament si preguntem a molts berguedans quin programa d’ajut europeu coneix, aquest es el Leader. S’han fet moltes campanyes de promoció a tot el territori, en col·laboració amb els ajuntaments ,agencia, consorcis per donar a conèixer totes les ajudes del programa Leader, que son un avantatge competitiu respecte d’altres territoris que no les tenen. Certament es gestionen molts diners amb aquest programa i es important que les persones sàpiguen que fem i com el Leader pot ajudar a fer realitat el seu projecte d’inversió.

P- Què és l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central?

R- L’Associació és un ens que aplega tot un territori extens, municipis del Berguedà, Lluçanès, Moianès i també Talamanca, Mura, Santa Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola, Gaià i, darrerament, de cara al període 2014-2020 Súria, Navàs i Santa Cecília de Voltregà. Aplega molt territori i actors públics i privats, ja que això del Leader sempre ha estat un exemple de cooperació i decisió conjunta publicoprivada. Respecte a què fem, gestionem el programa d’ajuts més important a què es poden adreçar les empreses a data d’avui. Però no gestionem tan sols una subvenció, tractem de coordinar estratègies i de no trepitjar-nos. Leader no és tan sols una sub
venció!

P- Des de quan existeix l’entitat?

R- L’Associació neix el setembre de 2008 atesa la necessitat de crear un ens que aglutines tot el territori Leader.

P- Qui en forma part? Quantes persones hi treballen?

R-L’associació la formen actualment 32 membres, entre públics i privats; ara be, hem obert la porta perquè tots els 61 ajuntaments puguin formar part de l’assemblea, de manera que ens trobem segurament amb el fòrum mes extens de participació local de la Catalunya Central. L’associació te contractades  4 persones.

P- Quin son els seus objectius?

R- Els objectius de l’associació son gestionar el Leader, ajudar a dinamitzar el territori, que es generi activitat econòmica, crear ocupació, llocs de treball per a joves, fer transferència de coneixement a les empreses beneficiàries, potenciar l’emprenedoria.

P- A la practica, ser un ciutadà d’un àmbit rural vol dir tenir menys oportunitats que si es un d’un entorn urbà?

R- El Leader facilita trencar aquest estigma, malgrat és evident on son els territoris més competitius, al costat de les àrees metropolitanes. Leader ajuda a millorar les condicions de vida i dóna oportunitats. Ens hem posat com a fita ser un actor actiu en la nova estratègia d’especialització intel·ligent de Catalunya, precisament emprant l’argumentari que en el mon rural també hi tenen lloc aquestes polítiques. O bé, que amb la Universitat de Manresa voldríem activar la primera càtedra del mon rural, que permetria doctorats industrials en les empreses investigant.

P- Vostès gestionen les ajudes Leader a traves de les quals han donat  6,4 milions d’euros i han creat 130 llocs de treball en el període 2007-2013. Com es decideix a qui es donen aquestes subvencions, qui ho fa i amb quins criteris?

R- Bàsicament a partir d’un comitè tècnic, una vegada feta la valoració a posteriori la junta directiva ho ratifica en el 99,99% de les vegades. Per cert, tant el comitè tècnic com la junta són òrgans paritaris públics i privats, i mai no hem tingut cap problema, funcionem per consens.

P- Em pot posar exemples de projectes que hagin rebut aquestes ajudes i per què se’ls ha donat?

R- Ens podem trobar per exemple amb l’empresa que ha tingut reconeixements internacionals, CATUAV, ubicada al Moianès. Aquesta empresa està dedicada a les aplicacions civils de drons. És una empresa tecnològica que ofereix serveis de fotogrametria i teledetecció per a aplicacions mediambientals, científiques i tècniques. També podem posar com a exemple  l’empresa Logos Berguedà, ubicada a la colònia de l’Ametlla de Merola del Berguedà, en el local que fou l’antiga escola, i on va iniciar una nova línia de servei dedicada al turisme i la cultura per promocionar la comarca. Aquest projecte té una cuina basada en el concepte de l’slow-food, per promoure el consum d’aliments lligats al territori amb la finalitat de salvaguardar la seva biodiversitat, així com la creació de rutes turístiques guiades i l’organització de conferències i ponències d’interès per al territori. I l’empresa Integral Food, establerta a Osona, que ha llançat un innovador sistema de treball del pa per als restaurants. Cal esmentar també que la ruta verda del Llobregat també forma part de les ajudes LEADER, aquest projecte que pretén fomentar el turisme familiar creant una ruta per fer a peu o amb bicicleta des de Sant Jordi de Cercs fins a l’Ametlla de Merola.  

P- Què aconsegueix com a territori el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès o el Bages gràcies a aquestes ajudes?

R- D’entrada, més competitivitat territorial i qualitat de vida. I, en segon terme, no tot queda en finançament Leader, sorgeixen constantment altres iniciatives de cooperació. Hem assolit un grau d’entesa i cohesió excel·lent.  

P- Ara s’ha obert un nou període de subvencions que abraça fins al 2020. Quines línies d’ajudes tindran prioritat?

R- Bàsicament de turisme, agroalimentària, projectes d’empreses industrials o serveis. El caràcter pilot i demostratiu serà clau. Alhora, mantindrem una línia per a projectes de valoració del patrimoni, adreçat a actuacions supramunicipals d’ens públics bàsicament. Volem innovar però amb el Leader, des de ser el primer grup que gestionarem telemàticament el Leader a Catalunya i Espanya gràcies a la tecnologia d’una empresa berguedana, fins a complementar les línies d’ajuda a empreses i  emprenedors tractant que rebin, si escau, serveis tecnològics, de suport per a polítiques d’innovació, contractació, etc. El nou Leader no ha de ser tan sols una  subvenció.  

P- Que tenen a veure els incendis del 1994 amb el fet que els 31 municipis del Berguedà es puguin acollir a les ajudes Leader actualment i el lideratge de la comarca dins l’entitat que les gestiona?

R- En el seu origen, el Leader II va aterrar al Berguedà pel fet que 14 municipis es van veure afectats pels incendis. Més tard el Leader plus (2000-2006) es va ampliar a tots els 31, i darrerament el darrer període 2007-2013 hem passat a ser un programa d’abast intercomarcal.

El Berguedà és el territori amb més habitants, ara bé, hem compartit des de l’inici tot el coneixement i mai no hi ha hagut cap mena de competició.

P- La seva seu es a cal Pons, a Puig-reig, tot i que havia estat a Berga. Per que es va traslladar?

R- Bàsicament perquè el Leader no finança les despeses de lloguer d’espais, i a Cal Pons no
paguem lloguer.

P- Professionalment i personalment, que li aporta ser el president d’aquesta entitat?

R- Ser president de l’associació ve donat pel fet de ser el conseller comarcal designat per a aquesta funció, no comporta cap remuneració econòmica, però si una gran satisfacció personal. És una excel·lent experiència de cooperació entre territoris i entre agents privats i públics, amb l’objectiu d’avançar i d’invertir amb cura els recursos públics a la nostra comarca i al nostre territori Leader.  

 Per veure l’article clicar
aquí