Search

 L’objectiu del projecte és fomentar la cultura emprenedora entre els joves, per tal d’educar-los perquè tinguin capacitat d’emprendre en tots els àmbits, fomentar la imaginació i la iniciativa, i potenciar capacitats com la d’assumir riscos i la de prendre decisions.