Search

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central s’ocupa de gestionar els Ajuts LEADER que es desenvolupen dins del marc de l’Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, pel període 2007-2013, i que estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. L’àmbit territorial d’actuació de l’Associació és: el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès i els municipis de Mura, Talamanca, Gaià, Muntanyola i Santa Eulàlia de Riuprimer.

Els ajuts van dirigits a totes aquelles empreses (microempreses i Pimes), i a autònoms que vulguin crear, millorar o ampliar les seves empreses en les línies de: transformació i comercialització de productes agraris, creació i desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques i millora del patrimoni rural.

 Seguint en aquesta línia i pel que fa als projectes certificats durant el mes de Maig de 2014, concretament 6 projectes, cal dir que ja han rebut els imports de les subvencions assignades corresponents i cal destacar la rapidesa en què aquests ajuts es fan efectius, un cop la Junta Directiva, la Comissió Tècnica i el DAMM donen llum verda.

 La quantitat total dels ajuts rebuts per part de les 18 empreses beneficiàries, tenint en compte només els projectes certificats entre Maig i Juny del 2014, serà de 462.390,05 euros. Aquestes dades es van corroborar ahir dia 30 de juliol de 2014, durant les reunions de la Junta Directiva i de la Comissió Tècnica.

 D’aquests 462.390,05 euros d’ajut, se’n destinaran 102.865,9 euros per a empreses de comercialització i transformació agroalimentària,  340.490,73 euros per a microempreses i 19.033,42 euros per a activitats turístiques.

Aquestes inversions suposaran la creació de 15 llocs de treball i la consolidació de 60 llocs de treball contribuint a la generació d’activitat econòmica i a la creació i consolidació d’ocupació dels nostres territoris rurals.

 A més, caldria remarcar que s’han seleccionat 5 dels projectes que es proposen per a ser subvencionats, els quals realitzaran un Pla de Millora de responsabilitat social Empresarial (RSE) de la seva empresa a tres nivells: econòmic, social i ambiental, per tal de que la seva empresa sigui sostenible, podent obtenir un 5% més de subvenció si assoleixen el Pla de Millora en el moment de la certificació de l’ajut.

 Entre d’altres coses, en l’ordre del dia es van tractar temes com la presentació de la nova Plataforma Online que ja podran utilitzar els nous beneficiaris de la propera convocatòria. Aquesta Plataforma ofereix transparència i millor governança de la globalitat dels projectes de manera que tots els agents col·laboradors del LEADER podran tramitar i consultar les documentacions necessàries a l’instant, ja sigui per part de les Oficines Comarcals, Juntes, Comissions tècniques i/o Assemblees.

 Amb la implantació d’aquesta nova eina, es facilita l’extracció d’indicadors ja que al haver-hi tota la informació LEADER, es poden obtenir estadístiques objectives i reals a l’acte amb la finalitat de conèixer l’estat d’execució del projecte LEADER al territori, projectes, presentats, llocs de treball creats, consolidats, etc