Search

La recent declaració de Cork explicita que les “polítiques de la Unió Europea haurien  de tractar d’actuar coordinadament per tal de fer arribar la transferència tecnològica i alhora, fer emergir  noves oportunitats empresarials al voltant de l’economia circular en els territoris rurals”.

Uns territoris rurals que tenen unes problemàtiques específiques comparativament amb territoris urbans, com són el fet poblacional, la situació geogràfica, el dèficit d’infraestructures de telecomunicacions i nogensmenys, l’oportunitat d’una major coordinació entre els centres de coneixement amb les empreses.

Ras i curt, els territoris rurals, més enllà de la qualitat de vida, han de poder disposar d’un ecosistema innovador que permeti aflorar oportunitats. Així, el grup d’acció local (GAL) LEADER de l’Associació pel Desenvolupament rural de la Catalunya Central basa la seva estratègia en aquest 2014-2020 en tractar de fomentar que el programa d’ajudes LEADER, lluny de ser tan sols una subvenció, esdevinguessin un instrument per transferir recursos econòmics, de coneixement i relacionals per mitjà de dotar nous mecanismes de recolzament a les empreses beneficiàries. Una visió que alhora de forma pilot la connectarem al voltant de la introducció d’un concepte com és l’economia circular (reduir, reciclar i reutilitzar) i de mecanismes d’ajuda d’acceleració del creixement o a empreses de recent creació.

Per tot això, avui el GAL català ha estat convidat per part de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural  -conjuntament amb una experiència escocesa – a compartir la seva visió sobre instruments que potenciïn l’existència d’aquest ecosistema emprenedor en territoris rurals en benefici d’aportar més eines a les empreses i els emprenedors per potenciar la innovació empresarial. En el fons, més enllà de compartir la necessitat d’apostar per programes d’emprenedoria corporativa, de disposar d’espais…s’ha posat de manifest la necessitat de què LEADER esdevingui una acceleradora de creixement, on es puguin ampliar la varietat d’instruments financers més enllà de la subvenció i sobretot, d’enfortir les eines de transferència tecnològica.

Donat que vivim en un “futur present”, tota vegada obert el debat sobre el proper període, resulta necessari encetar tota reflexió i debat. Mentrestant, l’Associació pel Desenvolupament Rural continuarà apostant per ampliar els serveis destinats a les empreses beneficiàries per fer-les més competitives a nivell econòmic, ambiental i social”