Search
L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central s’ocupa de gestionar els Ajuts LEADER que es desenvolupen dins del marc de l’Eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, pel període 2007-2013, i que estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
El 2015, però, és un any d’impàs entre el tancament del període de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013 i l’inici del següent període 2014-2020. Actualment s’estan treballant les estratègies dels territoris i la definició dels Grups d’acció local per afrontar aquest nou període d’ajuts.
Amb la finalitat de desenvolupar una nova estratègia territorial que respongui als nous reptes dels territoris rurals, el passat dimecres dia 13 de maig, es va celebrar l’Assemblea i la Junta que conformen l’associació a les noves instal·lacions del Museu de la Colònia Vidal receptores d’un ajut LEADER, on es va aprovar el calendari establert per a la planificació de l’estratègia de desenvolupament Local. Aquesta estratègia esdevindrà el pilar bàsic per a la metodologia dels Ajuts LEADER en el nou període, basada en l’Estratègia Europa 2020, que es fonamenta en el creixement intel·ligent, sostenible i integrador involucrant a tots els agents socials i econòmics del territori. Així doncs, l’Associació té previst obrir, en breu, un procés participatiu amb taules de treball territorial i sectorial dirigit a tots els agents del territori, en el qual es treballaran els nous enfocaments de futur amb un punt de vista centrat en les necessitats reals de la població.
Entre d’altres coses, en l’ordre del dia es van tractar temes com l’aprovació dels comptes anuals i la corroboració  de la quantitat total dels ajuts rebuts per part de les empreses beneficiàries, dels projectes certificats a 31 de Març de 2015, amb una quantitat que ascendeix a 174.352,42 euros.
D’aquests 174.352,42 euros d’ajut, se’n destinaran 25.384,25 euros per a empreses de comercialització i transformació agroalimentària, 8.650,00 euros per a microempreses i 140.318,17 euros per a activitats turístiques.