Search

 

Sis grups d’Acció Local, impulsat pel Departament d’Agricultura, tutelaran aquest procés que evitarà un total de 42.651,60 TM de CO2 i aportarà 302.826,36€ per a promoure 42 projectes.

El projecte BM-Rural, promogut per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura juntament amb 5 Grups Leader més i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), és un dels 42 projectes de lot l’Estat seleccionat en la convocatòria de Projectes Clima del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) 2014.

Els projectes i programes Clima, promoguts a través de FES-CO2, estan concebuts per marcar un camí de transformació del sistema productiu cap a un model baix en carboni., al mateix temps que es contribueix al compliment dels objectius internacionals assumits per l’Estat espanyol en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Com a primer pas, els anys 2012 i 2013 es va acordar adquirir les reduccions generades per 37 i 49 projectes Clima respectivament, amb l’objectiu d’evitar l’emissió de més de 800.000 tones de CO2 equivalent a l’atmosfera entre 2013 i 2017.Cinc d’aquests projectes formen part del territori de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. En l’anualitat 2014 s’adquirirà les emissions de 42 projectes més, entre nous projectes i ampliacions de projectes anteriors.

El projecte pretén estimular la instal•lació de calderes de biomassa en el territori, tant en el sector públic com en el sector privat. És per això que aquesta iniciativa implicarà que qualsevol particular o empresa, privada o pública, d’aquests territoris rurals que vulgui instal•lar una caldera de biomassa percebi 9,70 euros per tona de carboni que hagi deixat d’emetre. Considerant que s’estima una reducció total d’emissions de 42.651,60 tm de CO2, es revertirà fins a 302.826,36 euros en els àmbits territorials que participen en el projecte.

Des dels grups que hi participen existeix un protocol de priorització de calderes, en cas que la demanda d’accés als fons sigui superior a la prevista, i de tasques a realitzar per tal de poder certificar amb èxit el màxim d’emissions de CO2. Per a participar-hi, la caldera ha d’haver estat instal•lada amb data compresa entre el 15 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2016 i posar-se en contacte amb el grup Leader corresponent, on se l’informarà dels passos a seguir. El termini finalitza el 30 de març del 2015.

Acollir-se al projecte Clima no solament suposa percebre 9,70 euros per tona de CO2 que no s’ha emès en comparació amb les emissions de la caldera d’origen, sinó que alhora suposa un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins a 31 de desembre de 2019 i una verificació anual de les emissions de la caldera de biomassa.

El territori gestionat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central comprèn el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Mura, Talamanca, Santa Eulàlia de Riuprimer, Gaià i Muntanyola.

Per a més informació sobre els projectes Clima podeu consultar la següent pàgina web: http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fondo-carbono/